Udzielanie pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to natychmiastowa i wstępna opieka udzielana osobie, która doznała urazu lub nagle zachorowała. Celem pierwszej pomocy jest ustabilizowanie stanu osoby do czasu przybycia pomocy medycznej. Znajomość podstaw pierwszej pomocy jest niezbędna dla każdego, ponieważ może znacząco zmienić sytuację w nagłych wypadkach. W tym artykule omówimy podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Ocena sytuacji

Pierwszym krokiem w udzielaniu pierwszej pomocy jest ocena sytuacji. Ustal, czy zbliżanie się do osoby jest bezpieczne. Jeśli nie jest to bezpieczne, na przykład w przypadku pożaru lub wycieku chemikaliów, wezwij pomoc i poczekaj na przybycie przeszkolonego personelu. Jeśli jest to bezpieczne, podejdź do osoby i oceń jej stan.

 

Sprawdzanie oddechu

Następnym krokiem jest sprawdzenie oddechu. Jeśli osoba nie oddycha, może dojść do zatrzymania akcji serca i konieczna jest natychmiastowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR). Jeśli nie jesteś przeszkolony w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wezwij pomoc i poczekaj na przybycie przeszkolonego personelu.

 

Kontrolowanie krwawienia

Jeśli osoba krwawi, konieczne jest jak najszybsze opanowanie krwawienia. Zastosuj bezpośredni ucisk na ranę czystą szmatką lub bandażem. Jeśli krwawienie nie ustanie, zastosuj dodatkowy ucisk i unieś dotkniętą kończynę powyżej serca. Jeśli krwawienie nie ustępuje, wezwij pomoc.

Leczenie oparzeń

Jeśli osoba doznała oparzenia, zdejmij ubranie zakrywające oparzenie i polewaj oparzone miejsce chłodną wodą przez co najmniej 10 minut. Nie używaj lodu ani wody z lodem, ponieważ może to spowodować dalsze uszkodzenia skóry. Przykryj oparzenie sterylną gazą lub czystą szmatką.

 

Radzenie sobie z szokiem

Wstrząs może wystąpić w odpowiedzi na uraz lub chorobę. Objawy wstrząsu obejmują bladość skóry, przyspieszony oddech i słaby puls. Jeśli podejrzewasz, że dana osoba jest w szoku, połóż ją ze stopami uniesionymi powyżej poziomu serca. Przykryj je kocem, aby było im ciepło i uspokoiło się podczas oczekiwania na pomoc.

 

Podawanie leków

Podawanie leków jest istotną częścią pierwszej pomocy. Jeśli dana osoba odczuwa silny ból, możesz podać dostępne bez recepty leki przeciwbólowe, takie jak acetaminofen lub ibuprofen. Jeśli osoba doświadcza reakcji alergicznej, może być konieczne podanie zastrzyku z epinefryny.

Udzielanie pierwszej pomocy
szymanski.biz.pl

Transport osoby

Jeśli stan danej osoby na to pozwala, może być konieczne przewiezienie jej do placówki medycznej w celu dalszego leczenia. Jeśli musisz przetransportować osobę, upewnij się, że jej kręgosłup jest ustabilizowany, jeśli istnieje ryzyko urazu kręgosłupa. Jeśli osoba jest nieprzytomna, upewnij się, że jej głowa jest podparta i że leży na boku.

 

Wniosek

Znajomość podstaw pierwszej pomocy może mieć duże znaczenie w sytuacji awaryjnej. Konieczne jest zachowanie spokoju i ocena sytuacji przed podjęciem jakichkolwiek działań. Pamiętaj, aby sprawdzić oddech, opanować krwawienie, opatrzyć oparzenia, poradzić sobie z wstrząsem, podać leki, jeśli to konieczne, i przetransportować osobę, jeśli pozwala na to jej stan. Jeśli nie jesteś pewien, co robić, wezwij pomoc i poczekaj na przybycie przeszkolonego personelu.