Opieka z zamieszkaniem

Opieka z zamieszkaniem skierowana do osób, które potrzebują obecności i wsparcia przez całą dobę. To usługa dedykowana przede wszystkim osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Często jest ona elementem alternatywnym do opieki paliatywnej. To duże odciążenie także dla rodziny Podopiecznego.

Forma opieki z zamieszkaniem sprawowana
jest zazwyczaj rotacyjnie przez 2 Opiekunki, pracujące w systemie zmianowym (po 2 tygodnie). Pozwala to na sprawowanie jak najlepszej opieki, a także na zbudowanie relacji między Opiekunką
a Podopiecznym.

Opieka z zamieszkaniem jest połączona
z dbałością o komfort i stan zdrowia Podopiecznego oraz z troską o mieszkanie,
w którym Podopieczny żyje.
Doskonale rozumiemy, ze człowiek najlepiej czuje się w znanym mu środowisku i dlatego ta forma opieki zyskuje coraz większą grupę odbiorców.

Zamów usługę: tel: 22 250 25 00