Opieka weekendowa

Opieka weekendowa skierowana jest do osób starszych, chorych, niesprawnych,
którymi na co dzień opiekuje się najbliższa rodzina. Zdarza się jednak , że jej członkowie
są zmuszeni wyjechać np. w delegację. wtedy profesjonalna opieka nad osobą chorą okazuje
się niezbędna.

Zamów opiekę: tel: 22 250 25 00