Opieka poszpitalna

Oferta usług opieki poszpitalnej dedykowana
jest dla osób wymagających opieki po operacji
lub po przebytej ciężkiej chorobie. W okresie rekonwalescencji osoby te mają mniejszą sprawność. Z tego względu jest im niezbędne wsparcie Opiekunki, która podejmie wszelkie działania wspomagające Podopiecznego.

Nasz profesjonalny personel jest z nim dopóki nie wróci do pełni zdrowia.

Zamów opiekę: tel: 22 250 25 00