Nowe uprawnienia pielęgniarek – będą mogły zastąpić ratownika

Nowe prawo ujednolica uprawnienia pielęgniarek systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Teraz przy świadczeniach ratujących życie będą mogły zastępować ratownika.

Jak informuje Rzeczpospolita, takie rozwiązanie wprowadza wchodzące w życie 23 marca br. rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego zastępuje rozporządzenie wydane na podstawie poprzedniej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, warunkowo obowiązujące po uchyleniu poprzednich przepisów.

Przepisy wskazują, że w sytuacji zagrożenia życia pacjenta pielęgniarka, podobnie jak ratownik, będzie mogła wykonywać czynności ratujące życie bez zlecenia lekarza. I podobnie jak ratownik będzie mogła w nagłych wypadkach bez zlecenia lekarskiego podawać dożylnie leki.

Warunkiem jest ukończenie kursu pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej terapii kardiologicznego lub chirurgicznego.

Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Nowe-uprawnienia-pielegniarek-beda-mogly-zastapic-ratownika,171348,2.html