Nowa forma opieki nad seniorami w Rybniku

28 października w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się trójstronne spotkanie przedstawicieli Władz Miasta Rybnika, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przedstawicielami Stowarzyszenia Opiekuńczego Nadzieja naszego partnera w biznesie. Celem spotkania było podpisanie pilotażowego programu teleopieki tzw. Przycisk życia SARA.

Projekt pilotażowy obejmie samotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Umowa pomiędzy MOPS i operatorem systemu, Stowarzyszeniem Opiekuńczym Nadzieja, została podpisana na okres 3 miesięcy. Koszty usługi w tym okresie sfinansuje Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja, zaś Care Center Sara Sp. z o.o. użyczy nieodpłatnie urządzenia techniczne.

Podczas spotkania w Rybniku Przedstawiciele Stowarzyszenia Opiekuńczego Nadzieja zaprezentowali także najnowsze urządzenia, dotychczas nie stosowane w Polsce, do świadczenia usług teleopieki telefonicznej opieki domowej.