Z dniem 31.05.2021 zmieniają sie zasady wjazdu do Niemiec

Polska została skreślona z listy obszarów ryzyka, a to oznacza, że do Niemiec wjedziemy bez okazania testu na obecność koronawirusa, nie będziemy musieli się także poddawać kwarantannie oraz zgłaszać pobytu niezależnie od czasu i powodu pobytu.
Pamiętajmy jednak, że Polska do 29 maja była jeszcze obszarem ryzyka, więc każdy kto przed tą datą przebywał w Polsce, jeszcze do 8 czerwca będzie musiał posiadać aktualny negatywny wynik testu oraz zgłosić swój wjazd do Niemiec.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Dzień Babci i Dziadka

Serdeczne życzenia zdrowia, wielu pięknych chwil
oraz pogody ducha na każdy dzień
składa zespół Hdomedical

Dziękujemy, że jesteście z Nami ❤

Wielkopolska: NFZ przeznacza 2,5 mln zł na rehabilitację domową

Wielkopolski OW NFZ ogłosiło konkursy na rehabilitację. Część z nich ma dotyczyć rehabilitacji domowej. Płatność za tę formę rehabilitacji ma być dwa razy wyższa.

NFZ chciałby w ten sposób zachęcić rehabilitantów, by udzielali chorym pomocy w ich domach.

Z oferty mogliby skorzystać między innymi: pacjenci z uszkodzeniem mózgu, rdzenia kręgowego, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, ale też chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach wszczepienia endoprotezy stawu (w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji).

Domowa rehabilitacja – w zależności od schorzenia – nie może trwać dłużej niż 80 dni w roku.

Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Rehabilitacja-medyczna/Wielkopolska-NFZ-przeznacza-2-5-mln-zl-na-rehabilitacje-domowa,171391,31.html

Nowe uprawnienia pielęgniarek – będą mogły zastąpić ratownika

Nowe prawo ujednolica uprawnienia pielęgniarek systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Teraz przy świadczeniach ratujących życie będą mogły zastępować ratownika.

Jak informuje Rzeczpospolita, takie rozwiązanie wprowadza wchodzące w życie 23 marca br. rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego zastępuje rozporządzenie wydane na podstawie poprzedniej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, warunkowo obowiązujące po uchyleniu poprzednich przepisów.

Przepisy wskazują, że w sytuacji zagrożenia życia pacjenta pielęgniarka, podobnie jak ratownik, będzie mogła wykonywać czynności ratujące życie bez zlecenia lekarza. I podobnie jak ratownik będzie mogła w nagłych wypadkach bez zlecenia lekarskiego podawać dożylnie leki.

Warunkiem jest ukończenie kursu pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej terapii kardiologicznego lub chirurgicznego.

Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Nowe-uprawnienia-pielegniarek-beda-mogly-zastapic-ratownika,171348,2.html

Testy i opieka medyczna dla naszych opiekunów

Szanowne opiekunki i opiekunowie!!! Informujemy, że w związku z panującym zagrożeniem koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników, Firma Hdomedical zapewnia:

bezpłatne testy Test COVID19 Ag . Jest to szybki immunochromatograficzny test do jakościowego wykrywania określonych antygenów SARS-CoV-2, obecnych w ludzkiej nosogardzieli i w gardle.  Test jest przeznaczony do profesjonalnej diagnostyki in vitro i ma na celu pomóc we wczesnej diagnostyce zakażenia COVID19. Test antygenowy został uznany przez Ministra Zdrowia jako równoważny testowi PCR w przypadku objawowej choroby COVID19

– wprowadzamy przy współpracy Centrum Medycznego Brandmed w Słubicach infolinie medyczną dla opiekunów i ich rodzin. Szeroki zakres specjalizacji oraz dostepność szybkiej konsultacji gwarantuje spokój i bezpieczeństwo, którego w ostatnim czasie wszyscy potrzebujemy.

Jest to wyjątkowa i ekskluzywna usługa dla Naszych opiekunów 

– wspołpraca z Centrum Medycznym Brandmed to również dostep do rehabilitacji, konsultacji medycznych oraz szerokiego grona lekarzy specjalistów

To wyjątkowa usługa przeznaczona dla naszych opiekunów ubezpieczonych w AOK Nordost

Zalecamy unikania dużych skupisk ludzi oraz o przestrzeganie wytycznych służb sanitarnych.

W razie jakichkolwiek objawów choroby prosimy o kontakt z służbami medycznymi w Niemczech tel.116117.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do niedzieli tel. PL 666 900 742 PL 609 901 431  PL 698 197 041, PL 609 904 608 DE +49 15222680362, DE +49 1737447338.

Nowa forma opieki nad seniorami w Rybniku

28 października w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się trójstronne spotkanie przedstawicieli Władz Miasta Rybnika, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przedstawicielami Stowarzyszenia Opiekuńczego Nadzieja naszego partnera w biznesie. Celem spotkania było podpisanie pilotażowego programu teleopieki tzw. Przycisk życia SARA.

Projekt pilotażowy obejmie samotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Umowa pomiędzy MOPS i operatorem systemu, Stowarzyszeniem Opiekuńczym Nadzieja, została podpisana na okres 3 miesięcy. Koszty usługi w tym okresie sfinansuje Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja, zaś Care Center Sara Sp. z o.o. użyczy nieodpłatnie urządzenia techniczne.

Podczas spotkania w Rybniku Przedstawiciele Stowarzyszenia Opiekuńczego Nadzieja zaprezentowali także najnowsze urządzenia, dotychczas nie stosowane w Polsce, do świadczenia usług teleopieki telefonicznej opieki domowej.

Grupa HDO pionierem nowego modelu badań klicznych w Polsce

W 2013 roku HDOopieka specjalizująca się w usługach opieki krótko i długoterminowej w domach Pacjentów, na bazie doświadczeń realizowanych usług rozpoczęła współpracę z międzynarodową firmą Medical Research Network Ltd. w zakresie badań klinicznych w oparciu o wizyty domowe. Dotychczas badania dotyczyły obszarów terapeutycznych: onkologii, transplantologii, kardiologii, pulmunologii, pediatrii, geriatrii, chorób zakaźnych, chorób genetycznych i rzadkich. Prowadzenie badań w środowisku domowym to nowoczesny model badawczy, który podnosi o 38% wskaźnik retencji pacjentów, znacznie obniżając odsetek chorych opuszczających badanie. Założeniem tego modelu w oparciu o wizyty domowe może być: pobranie i wstępne opracowanie materiału do badań (np. krew, mocz itd), podanie badanego produktu dożylnie (i.v.), domięśniowo (i.m.), doustnie (p.o.), śródskórnie (s.c.), oraz dokonanie wszelkich pomiarów medycznych i antropometrycznych przed, w trakcie oraz bezpośrednio po podaniu badanej substancji.

Nowoczesny typ badań klinicznych pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych poprzez bezpośrednie monitorowanie negatywnych objawów wsród uczestników badania, a co za tym idzie, możliwość natychmiastowej interwencji i redukcję liczby zdarzeń. Wdrożony i realizowany przez HDO rodzaj badań zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort oraz daje szansę na poprawę zdrowia Pacjentów (terapie eksperymentalne, nowe leki) z drugiej zaś strony, dla przemysłu farmaceutycznego generuje wysoki efekt badań.

Ten pionierski model badań w środowisku domowym prowadzony przez HDO cieszy się dużym zainteresowaniem wśród ośrodków badawczych.