Badania kliniczne

HDOmedical jest wiodącym podmiotem oferującym wsparcie dla badań klinicznych na terenie całego kraju.
Jako jedyna firma na rynku wschodnioeuropejskim oferuje wykonywanie badań klinicznych w domu Pacjenta, dysponując jednocześnie specjalistycznymi narzędziami do planowania, monitorowania i szkolenia Pielęgniarek do badań klinicznych.

Zapewniamy także logistykę specjalistyczną oraz dostęp do zasobów jednostki dominującej w transporcie międzynarodowym. Dzięki wizytom domowym Pacjenci nie muszą podróżować do Ośrodka Badawczego
i z powrotem. Takie udogodnienie generuje wzrost liczby osób chętnych do uczestnictwa w badaniu klinicznym.
Ponadto do każdego Pacjenta przydzielony jest stały personel medyczny, a regularnie odbywające się wizyty domowe zwiększają zadowolenie i zaufanie Pacjentów oraz ich rodzin.

Wizyty domowe pozwalają również na obniżenie kosztów badania w związku ze wzrostem wskaźnika retencji pacjentów. HDOmedical może pochwalić się wskaźnikiem retencji przekraczającym 95%.

HDOmedical współpracuje między innymi z Medical Research Network Ltd. (MRN) z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

MRN jest uznanym największym i najbardziej doświadczonym globalnym dostawcą wsparcia pielęgniarskiego dla branży badań klinicznych opartych na wizytach domowych. Specjalizuje się w prowadzeniu prób klinicznych dla placówek badawczych.