content-image

HDOnadzieja partnerem Miasta Wrocław w świadczeniu usług opiekuńczych w domach Podopiecznych.

Od 1 kwietnia 2016 roku HDOnadzieja wygrała konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta Wrocławia i rozpoczęła świadczenie usług opiekuńczych na terenie Wrocławia.

Zaufanie jakim cieszy się HDOnadzieja wynika z bezpośredniej, ścisłej współpracy z Grupą HDO Medical (House Domowa Opieka sp. z o.o., Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja sp. z o.o., Care Center Sara sp. z o.o.). Wzajemna wymiana doświadczenia, know-how oraz skuteczny sposób zarządzania składa się na stale powiększające się grono odbiorców usług opiekuńczych.

Grupą HDO opiekuje się obecnie liczbą około 2800 Pacjentów na terenie całej Polski.

Misją Stowarzyszenia jest świadczenie usług kompleksowej opieki, pielęgniarstwa i rehabilitacji w warunkach domowych. Podopiecznym proponuje opiekę w każdym wymiarze godzin, łącznie z opieką w godzinach nocnych oraz opiekę z zamieszkaniem, specjalistyczną opiekę lekarską, całodobowy monitoring kardiologiczny z badaniem EKG, monitoring czynności życiowych.